Reklamacje

 1. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia dostawy bezzwłocznie po jej odbiorze.

 2. Sklep internetowy promostars.com.pl jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych.

 3. Wada fizyczna polega na niezgodności produktu z umową sprzedaży. W szczególności jeżeli:

  - Towar nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony, albo wynikający z okoliczności przeznaczenia;
  - nie ma właściwości, o których Sklep Internetowy promostars.com.pl zapewniał;
  - został klientowi wydany w stanie niezupełnym.

 4. Wadą nie jest różnica w wielkości poszczególnych produktów mieszcząca się w obrębie jednego rozmiaru w granicy +/- 2,5 cm.

 5. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 6. W przypadku otrzymania wadliwego towaru lub niezgodnego z zamówieniem Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

 7. Reklamacje należy składać pisemnie w ciągu 7 dni po dostawie. 

 8. Reklamacje ilościowe rozpatrywane są w terminie do 48h po dostawie.

 9. Reklamacje jakościowe rozpatrywane są do 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Internetowy promostars.com.pl przesyłki z towarem.

 10. Prosimy o dołączenie do odsyłanego towaru dowodu zakupu towaru (paragon lub kopię faktury).

 11. Reklamacja realizowana jest na podstawie wypełnionego przez Zamawiającego zgłoszenia reklamacji. Prosimy wypełnić elektroniczny dokument reklamacji, wydrukować, podpisać i dołączyć do przesyłki.

 12. Produkt powinien być zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 13. Podstaw reklamacji nie stanowią różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem towarów a obrazem wyświetlanym na monitorze Zamawiającego, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień wyświetlania, czy parametrów monitora Zamawiającego.

 14. Koszty związane z odesłaniem towaru, zostaną zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji oraz przesłaniu potwierdzenia dokonania opłaty za wysyłkę paczki. W przypadku uznania reklamacji. Dostawca poniesie koszty związane z przesyłką zwrotną. Dostawa zwrotna powinna być przesłana poprzez przewoźnika wskazanego przez dostawcę.

 15. W przypadku gdy towar został dostarczony w miejsce wskazane przez Zamawiającego, a inne niż siedziba jego firmy, Zamawiający ma obowiązek do dokładnego sprawdzenia towaru według zasad zawartych w OWD. Reklamacje od firm trzecich nie będą przyjmowane.

 16. Stroną składającą reklamacje może być tylko Zamawiający co oznacza, że odpowiedzialność za wady po odsprzedaży towaru przenoszone są na Zamawiającego.

 17. Przed przetworzeniem zamówionego towaru odbiorca zobowiązany jest do sprawdzenia jakości, rozmiarów, kolorystyki dostarczonego asortymentu. Towar odebrany i poddany przetworzeniu uznaje się za zaakceptowany i zgodny z zamówieniem.

Na stronie używamy plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony, tworzenia statystyk, dostosowywania reklam do zainteresowań. Jeśli się nie zgadzasz na cookies, zmień ustawienia przeglądarki. Więcej informacji...